ONDERHOUD WARMTEPOMP

Door regelmatig onderhoud op uw installatie uit te voeren verlengt u de levensduur en houdt u de efficiëntie hoog van uw installatie. Naast de staat, controleren we het systeem preventief op gevallen die storingen kunnen veroorzaken. Zo maken wij de kans minimaal op een onverwachte storing.

Met het regelmatig onderhouden van uw warmtepomp behoudt u de fabrieksgarantie!

ONDERHOUD VAN EEN WARMTEPOMP

Een warmtepomp is een complex apparaat dat bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een compressor, een warmtewisselaar en een expansieventiel. Al deze onderdelen werken samen om uw huis te verwarmen en te koelen. Net als bij andere complexe apparaten, kan slijtage of defecten optreden als de warmtepomp niet goed wordt onderhouden.

Door uw warmtepomp regelmatig te onderhouden, kunt u voorkomen dat er problemen ontstaan. Daarnaast kan regelmatig onderhoud ook de levensduur van uw warmtepomp verlengen en zorgen voor een efficiëntere werking.

Welke stappen kunt u nemen om uw warmtepomp goed te onderhouden?

 • Regelmatig onderhoud door een professional: Het is belangrijk om uw warmtepomp regelmatig te laten onderhouden door een professional. Dit kan het beste jaarlijks gebeuren. Een specialist kan de verschillende onderdelen controleren, schoonmaken en eventueel repareren als dat nodig is.
 • Preventief onderhoud: Het is belangrijk om uw warmtepomp ook preventief te onderhouden. Dit omvat het regelmatig controleren van de temperatuur, het bijhouden van de energie-efficiëntie en het monitoren van eventuele vreemde geluiden of trillingen. Als u merkt dat er iets niet klopt, schakel dan direct een specialist in.

Wij raden onze klanten aan om een onderhoudscontract af te sluiten bij het aanschaffen van een warmtepomp. Zo weet u zeker dat uw warmtepomp regelmatig en goed wordt onderhouden door een professional en kunt u eventuele problemen snel laten oplossen.

ONDERHOUD DOOR WARMTELAND

Warmteland biedt met haar eigen service- en installatiedienst altijd de juiste kwaliteit en service. Wij beschikken over een landelijk servicenetwerk van uitsluitend gemotiveerde en hooggekwalificeerde servicetechnici zodat we de kwaliteit en levensduur van uw installatie kunnen waarborgen. Onze servicedienst is gedurende het hele jaar bereikbaar.

WAT DOEN WIJ TIJDENS HET ONDERHOUD

 • Algemeen koeltechnisch onderhoud conform F-gassen verordening
 • Controle van de lekdichtheid van het koelsysteem
 • Temperaturen en drukken meten en controleren
 • Controle van de isolatie
 • Controle van de opgenomen stromen en de elektrische aansluitingen
 • Controleren en indien nodig reinigen van de condensor
 • Controle van de trillingsdempers van de compressor
 • Reinigen van de ventilator en controle op onbalans
 • Controleren van de waterdruk in het afgiftesysteem
 • Controleren van de expansie mogelijkheid

CERTIFICERING

Warmteland is onderdeel van Aircoland BV. Aircoland BV beschikt over een BRL 100 certificaat. Dit certificaat verklaart dat Aircoland BV voor (in ieder geval) de volgende werkzaamheden voldoet aan de daarvoor geldende proceseisen van de Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen BRL 100 versie 1.4 d.d. 1 mei 2017 en daardoor gerechtigd is deze werkzaamheden uit te voeren:

Installatie, onderhoud en/of service, reparatie en buitendienststelstelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen waarin gefluoreerde broeikassen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de F-gassenverordening, of gereguleerde stoffen als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Verordening, ozonlaag afbrekende stoffen zijn toegepast.