DISCLAIMER WARMTELAND.COM

Warmteland verleent u hierbij toegang tot de website https://www.warmteland.com.

Warmteland publiceert op deze website informatie, in de vorm van teksten en afbeeldingen.

Warmteland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Warmteland spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Warmteland.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Warmteland.

Voor op de website opgenomen links naar websites of diensten van derden kan Warmteland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de aangeboden informatie liggen bij Warmteland.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Warmteland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders is aangegeven.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

CONTACTGEGEVENS

WARMTELAND

  • Slotenmakerstraat 57
    2672 GC Naaldwijk

  • Tel: 020 – 225 98 62

  • Tel: 0174 – 52 19 51

  • Fax: 0174 – 62 74 14

  • KVK 50171550